Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0970016

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1304277 / 09-02-2015 , 11.55

Vervaldatum

09-02-2025

Naam en adres van de houder

Albert van Dalen
Beemdenplein 15
6229 XB Maastricht,
Nederland

Woordmerk

Maxun

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Accu's en batterijen; accu's op zonne-energie; acculaders; elektrische adapters; software; zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit.
Kl 12 Gemotoriseerde fietsen.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 12

Datum inschrijving

20-04-2015

Datum publicatie depot

10-02-2015

Publicatiedatum van de inschrijving

20-04-2015

Status

Merk ingeschreven