Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0972376

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1307235 / 24-03-2015 , 16.29

Vervaldatum

24-03-2025

Naam en adres van de houder

Equilin BV
Telgenkamp 32
7576 EH Oldenzaal,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Inaday
Hengelosestraat 141
7521 AA Enschede
Nederland

Woordmerk

EQUILIN

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 5 Diëtische substanties voor medisch gebruik; minerale voedingssupplementen; voedingssupplementen voor diëtisch of medisch gebruik, ook voor dieren; voedingssupplementen bestemd voor dieren, niet voor diergeneeskundig gebruik.
Kl 31 Voedingsmiddelen voor dieren; diëtische substanties bestemd voor dieren, niet voor diergeneeskundig gebruik.
Kl 35 Beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten, import, export, inkoop en verkoop van diëtische supplementen en voedingssupplementen, geen van de voornoemde goederen voor medisch gebruik, diëtische substanties voor medisch gebruik, minerale voedingssupplementen, voedingssupplementen voor diëtisch of medisch gebruik, waaronder voor dieren, voedingsmiddelen voor dieren, voedingssupplementen en diëtische substanties bestemd voor dieren, niet voor diergeneeskundig gebruik.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

05 31 35

Datum inschrijving

26-03-2015

Publicatiedatum van de inschrijving

26-03-2015

Status

Merk ingeschreven