Benelux Office for Intellectual Property. Doing business successfully starts with registration.

Trademarks Register

Preferences
Benelux trademark

Registration number

0974914

Number, date and time of the filing

130956430-04-2015 , 08.57

Expiration date

30-04-2025

Name and address of the holder

Infinimo N.V.
Damstraat 1 bus 1
9800 Deinze,
België

Name and address of the representative or correspondence address of the holder

Patrick's Patents BVBA
Langbosweg 19
2550 Kontich
België

Figurative trademark

Classification of the figurative elements, type of mark, colour(s), distinctive elements

CFE 26.1.18-19;26.4.10-18-24;27.5.8-19-24-25
- Rood, grijs, zwart, wit.

Class numbers and list of goods and services

Kl 35 Advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclameartikelen, reclameboodschappen en promotiemateriaal, ook via internet; bemiddeling bij het plaatsen van advertenties op het internet; publicitaire promotie van onroerende goederen; beheer van commerciële zaken ten behoeve van onroerende goederensector; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; zakelijke administratie; administratieve diensten; public relations; het verstrekken van informatie uit databanken met betrekking tot het beheer van commerciële zaken ten dienste van transacties in verband met onroerend goederen [zogenaamde diensten van databanken]; advisering, voorlichting en informatie inzake de voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals het internet.
Kl 36 Makelaardij in onroerende goederen; vermogensbeheer; verzekeringen en financiën; kredietverlening, beheer en verhuur van onroerend goed, alsmede advisering terzake; financiële waardebepaling en expertise; belegging in onroerend goed; opstellen van financiële plannen in het kader van projectontwikkeling; hypotheken; financiële consultancy; financiering van bouwprojecten, alsmede advisering ter zake; het verstrekken van financiële informatie verband houdende met onroerende goederen uit databanken [zogenaamde diensten van databanken]; advisering, voorlichting en informatie met betrekking tot voornoemde diensten, eveneens te verlenen via elektronische netwerken zoals het internet.
Kl 37 Bouw, onderhoud, reparatie en renovatie van onroerend goed.

Class numbers (00 = to)

35 36 37

Registration date

21-07-2015

Publication date of the application

11-05-2015

Publication date of the registration

21-07-2015

Status

Merk ingeschreven