Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0974914

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1309564 / 30-04-2015 , 08.57

Vervaldatum

30-04-2025

Naam en adres van de houder

Infinimo N.V.
Damstraat 1 bus 1
9800 Deinze,
België

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Patrick's Patents BVBA
Langbosweg 19
2550 Kontich
België

Afbeelding van het beeldmerk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 26.1.18-19;26.4.10-18-24;27.5.8-19-24-25
- Rood, grijs, zwart, wit.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 35 Advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclameartikelen, reclameboodschappen en promotiemateriaal, ook via internet; bemiddeling bij het plaatsen van advertenties op het internet; publicitaire promotie van onroerende goederen; beheer van commerciële zaken ten behoeve van onroerende goederensector; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; zakelijke administratie; administratieve diensten; public relations; het verstrekken van informatie uit databanken met betrekking tot het beheer van commerciële zaken ten dienste van transacties in verband met onroerend goederen [zogenaamde diensten van databanken]; advisering, voorlichting en informatie inzake de voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals het internet.
Kl 36 Makelaardij in onroerende goederen; vermogensbeheer; verzekeringen en financiën; kredietverlening, beheer en verhuur van onroerend goed, alsmede advisering terzake; financiële waardebepaling en expertise; belegging in onroerend goed; opstellen van financiële plannen in het kader van projectontwikkeling; hypotheken; financiële consultancy; financiering van bouwprojecten, alsmede advisering ter zake; het verstrekken van financiële informatie verband houdende met onroerende goederen uit databanken [zogenaamde diensten van databanken]; advisering, voorlichting en informatie met betrekking tot voornoemde diensten, eveneens te verlenen via elektronische netwerken zoals het internet.
Kl 37 Bouw, onderhoud, reparatie en renovatie van onroerend goed.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

35 36 37

Datum inschrijving

21-07-2015

Datum publicatie depot

11-05-2015

Publicatiedatum van de inschrijving

21-07-2015

Status

Merk ingeschreven