Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0977513

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1312874 / 23-06-2015 , 16.16

Vervaldatum

23-06-2025

Naam en adres van de houder

Dutch Filmworks BV
Burgemeester Verderlaan 15
3544 AD Utrecht,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Novagraaf Nederland B.V.
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 26.4.2-18;27.5.1-19-21-24
- Wit, verschillende tinten blauw.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Computersoftware; software applicaties voor computers en mobiele apparatuur zoals mobiele telefoons, tablets, laptops en dergelijke; downloadbare software applicaties voor computers en mobiele apparatuur zoals mobiele telefoons, tablets, laptops en dergelijke, al dan niet interactief te gebruiken; elektronische publicaties via het internet te gebruiken via computers, mobiele apparaten zoals mobiele telefoons, tablets, laptops en dergelijke, waaronder digitale kranten, magazines, tijdschriften, columns, teksten en nieuwsbrieven; downloadbare en/of online toegankelijke digitale kranten, magazines, tijdschriften, columns, teksten en nieuwsbrieven of andere elektronische publicaties; elektronische publicaties; voornoemde producten al dan niet op interactieve wijze te gebruiken; wetenschappelijke, fotografische, cinematografische, onderwijstoestellen en -instrumenten; (tele)communicatie(netwerk)apparatuur en -interfaces; apparaten voor het opnemen, het overbrengen, decoderen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische, elektronische, schijfvormige, optische of andere dergelijke gegevensdragers waaronder cd's, cd-i's, cd-rom's, dvd's, USB memory sticks, floppy disks en tapes; elektronische agenda's; software, waaronder software voor het verzenden en ontvangen van geluids- en beeldmateriaal; toestellen en instrumenten voor het verzenden en ontvangen van geluids- en beeldmateriaal.
Kl 35 Reclame, beheer van commerciële zaken en advisering hieromtrent; zakelijke administratie; administratieve diensten; publiciteit en promotie; zakelijke bemiddeling bij koop en verkoop van waren en diensten; zakelijke bemiddeling bij het leggen van zakelijke contacten tussen dienstverleners en potentiële klanten; verspreiding van advertenties voor derden via onder meer een online elektronisch communicatienetwerk; het ter beschikking stellen van advertentieruimte, zowel online als in gedrukte uitgaven; opstellen en beheren van gegevensbanken; het verstrekken van gegevens op het gebied van prijsvergelijking, onder andere met behulp van elektronische dataoverdracht [zogenaamde diensten van databanken]; beheer van databanken, waaronder het verzamelen, rubriceren en systematiseren van data; opstellen van statistieken; marktonderzoek en -analyse; organiseren van beurzen en tentoonstellingen voor zakelijke, commerciële of publicitaire doeleinden; het verschaffen van abonnementen op (digitale of online) kranten, tijdschriften, columns, teksten, periodieken en boeken, lesmaterialen en leermiddelen en andere drukwerken; informatie en advies inzake voornoemde diensten; onlinedetailhandel in amusante en educatieve materialen.
Kl 38 Telecommunicatie; uitzenddiensten; uitzenddiensten via globale computer netwerken; het verstrekken van toegang tot een digitale omgeving waarin bezoekers en/of gebruikers elektronische publicaties kunnen inzien en informatie kunnen verkrijgen en uitwisselen; elektronische communicatie diensten; elektronische nieuwsdiensten; verzending van informatie, tekst, code, berichten, video, gegevens en content via het internet en andere computer- en communicatielijnen, draadloos, en via mobiele netwerken; het ter beschikking stellen van online forums, chat rooms en elektronische nieuwsdiensten voor de toegang tot en het verzenden van berichten, opmerkingen en multimedia content onder gebruikers; het via internet verstrekken van toegang tot verslagen, blogs en multimedia content; het verschaffen van zogenaamde voice over internet (VOIP) peer-to- peer telecommunicatie, onder andere ten behoeve van de mogelijkheid tot het delen van bestanden: het ter beschikking stellen van telecommunicatievoorzieningen; het verschaffen van toegang tot computerdatabestanden, databanken, websites en computernetwerken, waaronder het Internet, ook door middel van abonnementen; advisering en informatie inzake het gebruik en de toepassing van telecommunicatiemogelijkheden via internet; verzending van audio en video op aanvraag; rechtstreekse verzending van geluids- en beeldmateriaal; audiovisuele uitzendingen; verzending en levering van geluids- en beeldmateriaal.
Kl 41 Diensten van een uitgeverij; het uitgeven van publicaties, kranten, tijdschriften, columns, teksten, periodieken, boeken, lesmaterialen en leermiddelen en andere drukwerken, al dan niet online; het verschaffen van online elektronische publicaties; publicatie (elektronisch en online) van kranten, tijdschriften, columns, teksten, periodieken en boeken, lesmaterialen en leermiddelen en andere drukwerken; publiceren van productinformatie; het schrijven van teksten, niet voor reclamedoeleinden; diensten van reporters en journalisten; diensten van een redactie, niet voor reclamedoeleinden; digitale beeldvorming; het maken van foto's en fotoreportages; het publiceren van foto's en fotoreportages; opleidingen, onderwijs en cursussen; voornoemde diensten ook via elektronische weg verleend; educatie en opleiding; het organiseren en houden van congressen, seminars, lezingen voor culturele, educatieve en recreatieve doeleinden; het organiseren van beurzen en tentoonstellingen voor culturele, educatieve en recreatieve doeleinden; het organiseren van congressen en seminars; diensten op het gebied van onderwijs en entertainment, waaronder verschaffing van geluids- en beeldmateriaal op het gebied van ontspanning en opvoeding; verhuur en distributie van amusant en educatief materiaal; verschaffing van informatie, recensies en aanbevelingen op het gebied van ontspanning en opvoeding.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 35 38 41

Datum inschrijving

04-09-2015

Datum publicatie depot

25-06-2015

Publicatiedatum van de inschrijving

04-09-2015

Status

Merk ingeschreven