Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0992126

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1325519 / 26-01-2016 , 11.35

Vervaldatum

26-01-2026

Naam en adres van de houder

HTM Personenvervoer N.V.
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Novagraaf Nederland B.V.
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Woordmerk

HTM

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Krediet- en betaalkaarten, alsmede combinaties daarvan, met name openbaar vervoerkaarten, vervoerkaarten met magnetische code, pasjes, chipkaarten die een waarde vertegenwoordigen als vervoersbewijs; toegangscontrole- apparatuur, kaartverkoopautomaten.
Kl 12 Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over het land, door de lucht of over het water; autobussen, autocars, trams, treinen.
Kl 16 Vervoersbewijzen; stickers; tassen van papier en plastic voor verpakking, schrijfblokken, briefpapier; drukwerken met name boeken, prospectussen, brochures, dagbladen en week- of maandbladen; foto's; briefkaarten; entreekaarten, kalenders, kaarten, catalogussen; schrijfinstrumenten met name potloden, balpennen, vulpennen; vanen en wimpels van papier.
Kl 35 Commercieel-zakelijke dienstverlening in het kader van de exploitatie van een vervoerbedrijf; planning inzake bedrijfsvoering van vervoersbedrijven.
Kl 37 Servicestations [voor tanken en onderhoud]; onderhoud en reparaties van vervoermiddelen; installeren van onderdelen en accessoires van vervoermiddelen; aanleg, onderhoud en reparatie van railinfrastructuur en van sein- en telecommunicatie- inrichtingen.
Kl 39 Transportdiensten; Informatieverstrekking aan reizigers over tarieven, dienstregelingen en openbaar vervoer; openbaar en besloten vervoer, onder andere per tram, bus en trein; organiseren en uitvoeren van lijndiensten [busvervoer]; shuttlediensten; kleinschalig vervoer; vervoer van personen en goederen en het verstrekken van informatie dienaangaande, al dan niet langs interactieve weg; advisering op vervoerstechnisch gebied en op het gebied van personenvervoer; het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de vervoers- en distributiediensten, alsmede advies hieromtrent; organisatie van reizen, rondleidingen en excursies; begeleiding van reizigers; plaatsreservering voor vervoer van personen en goederen; reservering van reizen; verhuur en uitleen van vervoermiddelen; stalling van voertuigen; verhuur van stallingruimte; advisering op het gebied van vervoer en personen en goederen, alsmede met betrekking tot het organiseren van reizen, rondleidingen en excursies; distributie en uitgifte van al dan niet magnetische of elektronische vervoerbewijzen; het verstrekken van halte- informatie [dienstregelingen]; het verstrekken van reisinformatie; verhuur van fietsen.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 12 16 35 37 39

Datum inschrijving

30-05-2016

Datum publicatie depot

18-03-2016

Publicatiedatum van de inschrijving

30-05-2016

Status

Merk ingeschreven