Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0994189

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1330706 / 15-04-2016 , 10.48

Vervaldatum

15-04-2026

Naam en adres van de houder

Bouw Center BVBA
Alsembergsesteenweg 842/5
1180 Uccle,
België

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

GSJ-Advocaten
Mechelsesteenweg 27
2018 Antwerpen
België

Woordmerk

PROBUMAT

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 35 Detailhandel en groothandel in bouwmaterialen; houden van vakbeurzen, voor commerciële of publicitaire doeleinden.
Kl 37 Bouw en bouwreparatie; adviesdiensten met betrekking tot het onderhoud en de reparatie van mechanische en elektrische apparatuur; elektrische installatiediensten; installatie van bouwisolatie; installatie van dakbalken; installatie van dakvilt; installatie van isolatiematerialen; installatie van gipsplaten; installatie van gevelbekledingsplaten; installatie van blinde deuren.
Kl 39 Advisering met betrekking tot de distributie [levering] van goederen; distributie [levering] van goederen; beschermd transport per vrachtwagen; advisering met betrekking tot de verwerking van goederen.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

35 37 39

Datum inschrijving

30-06-2016

Datum publicatie depot

20-04-2016

Publicatiedatum van de inschrijving

30-06-2016

Status

Merk ingeschreven