Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0995097

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1330569 / 13-04-2016 , 14.01

Vervaldatum

13-04-2026

Naam en adres van de houder

Jacklin Goverde h.o.d.n. is al geregeld!
Rob Slotemakerstraat 22
2031 VN Haarlem,
Nederland

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 26.4.4-7-10-18-24
Oranjerood, antracietgrijs.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Computerapparatuur; computernetwerk hardware en -software; computerprogramma's; computerhardware en -softwareapplicaties (apps), onder meer te gebruiken ten beogen van de diensten als genoemd in de klassen 35 en 41; apparatuur voor het verwerken van gegevens; beeld- en geluidsdragers; elektronische en digitale publicaties al dan niet op dragers.
Kl 35 Publiciteit en reclame; diensten van een communicatie- adviesbureau op het gebied van interne en externe bedrijfscommunicatie; diensten en zakelijke advisering op het gebied van bedrijfscommunicatie, reclame, promotie, marketing, (sociale) media en public relations; ontwikkeling en ontwerpen van reclame- en media-uitingen; ontwikkeling van concepten op het gebied van bedrijfscommunicatie, reclame, promotie, marketing, (sociale) media en public relations; advisering inzake zakelijke en marketingstrategieën; ontwikkeling en uitwerking van zakelijke en creatieve strategieën en concepten ten behoeve van bedrijfscommunicatie, reclame, promotie, marketing, (sociale) media en public relations; organisatie van promotionele activiteiten; organisatie van evenementen voor publicitaire en commerciële doeleinden; advisering en ondersteuning bij de bedrijfsorganisatie en personeelszaken; aansturing, vervanging en ondersteuning van personeel van ondernemingen; het verrichten van administratieve en organisatorische diensten bij het reserveren en boeken van evenementen; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, waaronder internet.
Kl 41 Recreatie, ontspanning en cursussen; opleidingen, trainingen, onderwijs en coaching (instructie), onder andere op het gebied van reclame, (bedrijfs)communicatie, advies- en communicatievaardigheden, organisatorische werkzaamheden en projectmatig werken in public relations; organisatie en houden van workshops, seminars, congressen, symposia en conferenties; alle betrekking hebbende op de in klasse 35 genoemde diensten; bedenken, uitvoeren en produceren van foto- en videoconcepten; het publiceren van artikelen, in gedrukte dan wel elektronische vorm, al dan niet op sociale media; voornoemde diensten tevens via elektronische weg waaronder internet; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, waaronder internet.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 35 41

Datum inschrijving

20-07-2016

Datum publicatie depot

10-05-2016

Publicatiedatum van de inschrijving

20-07-2016

Status

Merk ingeschreven