Benelux Office for Intellectual Property. Doing business successfully starts with registration.

Trademarks Register

Preferences
Benelux trademark

Registration number

0995097

Number, date and time of the filing

133056913-04-2016 , 14.01

Expiration date

13-04-2026

Name and address of the holder

Jacklin Goverde h.o.d.n. is al geregeld!
Rob Slotemakerstraat 22
2031 VN Haarlem,
Nederland

Name and address of the representative or correspondence address of the holder

May Legal
Benno Stokvisstraat 10
1097 HZ Amsterdam
Nederland

Figurative trademark

Classification of the figurative elements, type of mark, colour(s), distinctive elements

CFE 26.4.4-7-10-18-24
- Oranjerood, antracietgrijs.

Class numbers and list of goods and services

Kl 9 Computerapparatuur; computernetwerk hardware en -software; computerprogramma's; computerhardware en -softwareapplicaties (apps), onder meer te gebruiken ten beogen van de diensten als genoemd in de klassen 35 en 41; apparatuur voor het verwerken van gegevens; beeld- en geluidsdragers; elektronische en digitale publicaties al dan niet op dragers.
Kl 35 Publiciteit en reclame; diensten van een communicatie- adviesbureau op het gebied van interne en externe bedrijfscommunicatie; diensten en zakelijke advisering op het gebied van bedrijfscommunicatie, reclame, promotie, marketing, (sociale) media en public relations; ontwikkeling en ontwerpen van reclame- en media-uitingen; ontwikkeling van concepten op het gebied van bedrijfscommunicatie, reclame, promotie, marketing, (sociale) media en public relations; advisering inzake zakelijke en marketingstrategieën; ontwikkeling en uitwerking van zakelijke en creatieve strategieën en concepten ten behoeve van bedrijfscommunicatie, reclame, promotie, marketing, (sociale) media en public relations; organisatie van promotionele activiteiten; organisatie van evenementen voor publicitaire en commerciële doeleinden; advisering en ondersteuning bij de bedrijfsorganisatie en personeelszaken; aansturing, vervanging en ondersteuning van personeel van ondernemingen; het verrichten van administratieve en organisatorische diensten bij het reserveren en boeken van evenementen; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, waaronder internet.
Kl 41 Recreatie, ontspanning en cursussen; opleidingen, trainingen, onderwijs en coaching (instructie), onder andere op het gebied van reclame, (bedrijfs)communicatie, advies- en communicatievaardigheden, organisatorische werkzaamheden en projectmatig werken in public relations; organisatie en houden van workshops, seminars, congressen, symposia en conferenties; alle betrekking hebbende op de in klasse 35 genoemde diensten; bedenken, uitvoeren en produceren van foto- en videoconcepten; het publiceren van artikelen, in gedrukte dan wel elektronische vorm, al dan niet op sociale media; voornoemde diensten tevens via elektronische weg waaronder internet; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, waaronder internet.

Class numbers (00 = to)

09 35 41

Registration date

20-07-2016

Publication date of the application

10-05-2016

Publication date of the registration

20-07-2016

Status

Merk ingeschreven