Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Succesvol ondernemen begint bij registreren.

Merkenregister

Voorkeuren
Merk zoeken
Woordmerk
Opvragen van een merk
Nummer
Kies een register Benelux depot
Benelux inschrijving
Europees nummer
Internationale inschrijving