Trademarks Register

Preferences
Benelux trademark

Copy of the Trademarks Register

Number, date and time of the filing

1360355 / 06-09-2017 , 08.57

Name and address of the applicant

ADVOCAAT AXEL NAEYAERT, burgerlijke vennootschap onder de
rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Bisschoppenhoflaan 645/3
2100 Antwerpen,
België

BVO ADVOCATEN, burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Bisschoppenhoflaan 645
2100 Deurne,
België

Name and address of the representative or correspondence address of the applicant

Bureau M.F.J. Bockstael nv
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Word mark

VOLTA

Class numbers and list of goods and services

Kl 35 Zakelijke administratie; administratieve diensten; advisering inzake personeel; handelsinformatie, boekhouding, marktbewerking; zakelijke diensten in het kader van franchising; opiniepeiling; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; het invullen van belastingsbrieven; professionele consultatie op zakelijk gebied; evaluaties op zakelijk gebied; facturering; handelsinformatie en -adviezen voor consumenten; hulp bij de leiding van zaken; zakelijk onderzoek; opzoeken van informatie in computerbestanden voor derden; secretariaat; zakelijke administratie van licenties op producten en diensten van derden.
Kl 36 Diensten van een incassokantoor; advisering op financieel gebied; bankzaken; bewaarneming van waardepapieren; borgstelling; financiële advisering; financiële analyse; financiële informatie; opstellen van huurcontracten; diensten van een incassobureau; informatie op het gebied van verzekeringen; advisering op het gebied van verzekeringen; liquidatie van ondernemingen (financiële zaken); verzekeringen; voorgaande diensten uitsluitend door een advocatenbureau geleverd.
Kl 45 Juridische diensten; het via databanken verstrekken van juridische gegevens, met name betrekking hebbende op juridische ondersteuning en juridische bijstand; advocatuur; gerechtelijk onderzoek; geschillenregeling; bemiddeling (mediation).

Class numbers (00 = to)

35 36 45

Publication date of the application

19-09-2017

Status

Publicatie aanvraag

Oppositie gestart