Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0916342

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1243886 / 14-03-2012 , 15.48

Vervaldatum

14-03-2022

Naam en adres van de houder

BinckBank N.V.
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Chiever BV
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Nederland

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 15.1.13;26.13.25;29.1.3
- Groen.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; opstellen van (rekening)overzichten (administratieve diensten); commerciële evaluatie (evaluatie op zakelijk gebied); inlichtingen over zaken; zakelijke recherches; kostprijsanalyse; economische prognoses; zakelijk onderzoek.
Kl 36 Financiële zaken en verzekeringen; monetaire zaken; diensten van een bankbedrijf met inbegrip van hypothecaire leningen; financiële analyses, ramingen en begrotingen; financiële diensten en adviezen; financieringen; fiscale expertises, taxaties en adviezen; bemiddeling en advies inzake aandelen-, effecten- en obligatietransacties; het verwerken van optieorders; het verzorgen van emissies van waardepapieren; bemiddeling en advies ter zake van onroerend goed transacties; vermogensbeheer; leasing (kredietverstrekking bij ingebruikgeving) van datacommunicatieapparatuur, in het bijzonder ten behoeve van financiële transacties; voornoemde diensten in het kader van de waarneming van financiële belangen van derden.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

35 36

Datum inschrijving

10-10-2016

Datum publicatie depot

19-03-2012

Publicatiedatum van de inschrijving

10-10-2016

Status

Merk ingeschreven