Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0636538

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

0919939 / 17-07-1998 , 23.59

Vervaldatum

17-07-2028

Naam en adres van de houder

HoBoLi B.V.
Zernikepark 4
9747 AN Groningen,
Nederland

Koninklijke KPN N.V.
Stationsweg 10
9726 AC Groningen,
Nederland

Woordmerk

I.S.M.
(integrated service management)

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 37 Installatie, onderhoud en reparatie van computer- en telecommunicatiehardware in het kader van service management.
Kl 42 Automatiseringsdiensten en -adviezen; diensten van IT-specialisten; installeren, updaten en onderhouden van software; ter beschikking stellen en verhuren van computersoftware en -hardware; implementeren van software; alle voornoemde diensten in het kader van service management.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

37 42

Publicatiedatum van de inschrijving

01-04-1999

Publicatiedatum van de vernieuwing

09-04-2018

Status

Merk ingeschreven