Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0655602

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

0932664 / 17-02-1999 , 10.00

Vervaldatum

17-02-2029

Naam en adres van de houder

HoBoLi B.V.
Zernikepark 4
9747 AN Groningen,
Nederland

Woordmerk

Enterprise Service Management (ESM)

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 41 Opleidingen.
Kl 42 Dienstverlening en advisering op het gebied van informatietechnologie.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

41 42

Publicatiedatum van de inschrijving

01-03-2000

Publicatiedatum van de vernieuwing

30-10-2018

Status

Merk ingeschreven