Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0984963

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1320752 / 09-11-2015 , 08.07

Vervaldatum

09-11-2025

Naam en adres van de houder

CKL Holdings N.V.
Klosterstraat 28-30
4700 Eupen,
Belgium

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Trademarkers Merkenbureau C.V.
Prinses Beatrixstraat 7
5953 LL Reuver
Netherlands

Woordmerk

Tesla

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Cl 7 Machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than hand- operated; incubators for eggs; automatic vending machines.
Cl 9 Computer hardware; Computer software; Computer peripherals; Electronic data processing equipment; Computer networking and data communications equipment; Computer components and parts.
Cl 11 Apparatus for lighting; Apparatus for heating; Apparatus for steam generating; Apparatus for cooking; Apparatus for refrigerating; Apparatus for drying; Apparatus for ventilating; Apparatus for water supply; Apparatus for sanitary purposes

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

07 09 11

Datum inschrijving

20-01-2016

Datum publicatie depot

10-11-2015

Publicatiedatum van de inschrijving

20-01-2016

Status

Trademark registered


Wijziging

Adreswijzigingen van houder

Wijzigingsnummer

1269812

Beschrijving van de wijziging

Address changed in:
CKL Holdings NV
Klosterstraat 28-30
4700 Eupen
Belgium.

Aantekendatum van de wijziging

18-02-2019

Publicatiedatum van de wijziging

02-05-2019

Status

Request for change registered