Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0995905

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1332776 / 23-05-2016 , 10.55

Vervaldatum

23-05-2026

Naam en adres van de houder

CKL Holdings N.V.
Klosterstraat 28-30
4700 Eupen,
Belgium

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Trademarkers Merkenbureau C.V.
Prinses Beatrixstraat 7
5953 LL Reuver
Netherlands

Woordmerk

Donald

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Cl 3 Perfumery; essential oils; cosmetics; make-up; eye make-up; eyeliners; blushers; lipsticks; hair lotions; soaps.
Cl 25 Clothing; footwear; headgear; swimwear; sportswear; leisurewear.
Cl 35 Provision of information and advice to consumers regarding the selection of products and items to be purchased; provision of business and commercial information; business consultancy services; assistance and advice regarding business organization and management; advertising; advertising particularly services for the promotion of goods; arranging of contracts for the purchase and sale of goods and services, for others; market research and marketing studies; compilation of computer databases; office functions; retail services relating to furniture; retail services connected with the sale of clothing and clothing accessories; online retail store services in relation to clothing.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

03 25 35

Datum inschrijving

04-08-2016

Datum publicatie depot

25-05-2016

Publicatiedatum van de inschrijving

04-08-2016

Status

Trademark registered